Võ Thần Chúa Tể
Xem phim

Võ Thần Chúa Tể

Tập 446 - Tập 447 - Tập 448

8 Phút

Mới nhất: Tập 446-447

Thể Loại: Luyện Cấp, Trùng Sinh

0/ 5 0 lượt
Nội dung phim

Võ Thần Chúa Tể

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ Vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh thành một con riêng ở một vương phủ phải chịu đủ mọi ức hiếp lên người, lợi dụng trình độ kiếp trước, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình

Đẳng cấp tu vi:

Nhân cấp – Địa cấp – Thiên cấp – Huyền cấp – Võ Tông – Võ Tôn – Võ Vương – Võ Hoàng – Võ Đế – Phàm Thánh – Thánh – Thiên Thánh – Thánh Chủ – Tôn Giả – Chí Tôn

(Mỗi cấp phân làm bán bộ – sơ kỳ – sơ kỳ đỉnh phong – trung kỳ – trung kỳ đỉnh phong – hậu kỳ – hậu kỳ đỉnh phong)

Thánh cấp có thể phá nát hư không, phi thăng Thiên giới

Võ Thần Chúa Tể

Mở rộng...