Đấu Phá Thương Khung Phần 5
Xem phim

Đấu Phá Thương Khung Phần 5

Tập 100 - Tập 101 - Tập 102

24 Phút

Mới nhất: Tập 100

Thể Loại: Luyện Cấp

0/ 5 0 lượt
Nội dung phim

Đấu Phá Thương Khung Phần 5

Sau ước hẹn ba năm, Tiêu Viêm cuối cùng cũng gặp được Huân Nhi ở Già Nam học viện, sau đó hắn kết bạn, gây dựng danh tiếng và thành lập Bàn Môn; vì tiếp tục nâng cao thực lực để quay lại Vân Lam Tông báo thù cho cha, hắn đặt mình vào nguy hiểm xâm nhập Thiên Phần Luyện Khí tháp để thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó…

Cấp độ tu luyện:

Đấu khí : Nhất đoạn – Cửu đoạn
Đấu Giả: Nhất tinh – Cửu tinh
Đấu Sư: Nhất tinh – Cửu tinh
Đại Đấu Sư: Nhất tinh – Cửu tinh
Đấu Linh: Nhất tinh – Cửu tinh
Đấu Vương: Nhất tinh – Cửu tinh
Đấu Hoàng: Nhất tinh – Cửu tinh
Đấu Tông: Nhất tinh – Cửu tinh
Đấu Tôn: Nhất tinh – Cửu tinh
Đấu Tôn đỉnh phong: Nhất chuyển – Cửu chuyển
Nửa bước Đấu Thánh
Đấu Thánh: Nhất tinh – Cửu tinh
Đấu Đế

Dị Hỏa Bảng:
1. …
2. Hư Vô Thôn Viêm
3. Tịnh Liên Yêu Hỏa
4. Kim Đế Phần Thiên Viêm
5. Sinh Linh Chi Diễm
6. Bát Hoang Phá Liệt Diễm
7. Cửu U Kim Tổ Hỏa
8. Nghiệp Hỏa Hồng Liên
9. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa
10. Cửu U Phong Viêm
11. Cốt Linh Lãnh Hỏa
12. Cửu Long Lôi Cương Hỏa
13. Quy Linh Địa Hỏa
14. Vẫn Lạc Tâm Viêm
15. Hải Tâm Diễm
16. Hỏa Vân Thuỷ Viêm
17. Hỏa Sơn Thạch Diễm
18. Phong Nộ Long Viêm
19. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa
20. U Minh Độc Hỏa
21. Âm Dương Song Viêm
22. Vạn Thú Linh Hỏa
23. Huyền Hoàng Viêm

Đấu Phá Thương Khung Phần 5

Mở rộng...